Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla kierowców.

Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa wypadków ubezpieczonych (kierowcy i pasażerów), tj. śmierć i niezdolność do pracy ubezpieczonego, powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także podczas:

  • wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu,
  • załadowywania lub rozładowywania pojazdu
  • zatrzymania lub postoju
  • naprawy pojazdu na miejscu
  • otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji
  • pobierania paliwa