Assistance jest dodatkową usługą ubezpieczeniową mającą zapewnić komfort ubezpieczonemu w różnych sytuacjach życiowych.

Rodzaje usług:

Assistance komunikacyjny

Może obejmować holowanie pojazdu, naprawa pojazdu na miejscu, zakwaterowanie w hotelu itp.

Assistance-Pomoc medyczna

W ramach usługi towarzystwa ubezpieczeniowe oferują: telefoniczną informację medyczną, organizację i pokrycie kosztów m.in. opieki w domu po hospitalizacji, wizyty lekarza, pielęgniarki, transportu medycznego.

Pomoc domowa – obejmuje m.in. usługi specjalistów (elektryka, hydraulika, szklarza, stolarza, ślusarza i dekarza), naprawę urządzeń agd, rtv, komputerów. W skład usług może wchodzić również uzyskanie pomocy w codziennych czynnościach, takich jak m.in. zorganizowanie opieki nad zwierzętami domowymi, w sytuacjach jak pożar czy zalanie oraz zapewnienie zakwaterowania ubezpieczonemu i jego rodzinie.

Assistance w podróży – w zakresie tym jest przeważnie pomoc w wypadkach losowych w trakcie podróży, organizacja pomocy medycznej, telefoniczna pomoc informacyjna, pomoc w organizacji dalszej podróży.Ubezpieczenie może być jako dodatek do ubezpieczenia turystycznego.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego zakres usług, które obejmuje ubezpieczenie może się różnić.