Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Źródło: wikipedia.org

Uwaga! Za nieterminową opłatę obowiązkowego ubezpieczenia OC może zostać nałożona wysoka kara. W przypadku zaistniałej szkody – zwrot wypłaconego odszkodowania. Dlatego bardzo ważne jest terminowe opłacanie składek ubezpieczenia OC. Więcej informacji na temat znajdą Państwo na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego >>> https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2?_afrLoop=50516737195086269&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1c8rp3suse_63