Ubezpieczenie majątkowe  zapewnia ochronę mienia od zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, huragan, opady atmosferyczne, powódź, osuwanie się ziemi, wybuch).

Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom, mieszkanie, budynki gospodarcze, oraz mienie ruchome.