Dobrowolne ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym od padnięcia i uboju z konieczności.