UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU – NNW

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem z grupy ubezpieczeń osobowych. Ubezpieczenie to dotyczy przede wszystkim utraty życia lub zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczony sam wybiera zakres ryzyk, oraz granicę wysokości odpowiedzialności, za jakie odpowiada ubezpieczyciel.

Najczęściej ubezpieczenie oferowane jest dla Klientów:

  • indywidualnych
  • sportowców
  • rowerzystów
  • posiadaczy ubezpieczenia OC
  • kierowców zawodowych
  • rolników
  • uczniów, studentów

lub grupowe:

  • uczniowie w szkołach
  • pracownicy firm i instytucji
  • wycieczki

Nasza firma posiada szeroką ofertę ubezpieczenia NNW, na które decyduje się coraz więcej klientów, zwłaszcza indywidualne ubezpieczenia młodzieży w szkołach, z uwagi na niską składkę, przy wysokiej sumie ubezpieczenia.