Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza, a należącym do Systemu Zielonej Karty.

Przez odpowiednie władze tych państw jest on uznawany za ważny bez dodatkowych formalności i opłat.

Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielone Karty to 15 dni.